مدیریت کنترل کیفیت

شرکت ایرانیان تندیس تونل تولید کننده دستگاههای شاتکریت (ساختمانی ، سد و تونل) با هدف ارتقاء سطح کیفیت مدیریت و محصولات تولیدی و در راستای بهبود مستمر، بیانیه و خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل بیان می دارد .

۱- افزایش بهره وری
۲- بهبود مستمر کیفیت
۳- ارتقاء سطح آگاهی و آموزش پرسنل
۴- افزایش رضایتمندی مشتری
۵- استفاده از روشها و تکنولوژی جدید جهت افزایش کیفیت تولید محصولات جدید و متنوع بر حسب نیاز بازار